Przetwarzanie danych

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec spółek z Grupy EY Polska na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy EY Polska.
Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek
Kontakt do inspektora danych osobowych:
kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółkami z Grupy EY, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych.
Przewarzane kategorie Państwa danych osobowych obejmują Państwa adres e-mail oraz numer telefonu.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w ich biznesowej działalności.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.