Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

Zmiany w rozliczaniu podatków pojawiają się każdego roku. Obowiązujący obecnie Polski Ład 2.0 wprowadził kolejne względem wcześniejszych regulacji. Kluczowe sprawy dotyczą podatku dochodowego, ulgi dla klasy średniej, zaliczek na podatek dochodowy. Przekłada się to na wysokość wynagrodzeń oraz na stan finansów milionów Polaków.

Polski Ład i nie tylko – zmiany podatkowe 2022 

Główną zmianą, odczuwaną przez wiele polskich przedsiębiorców i pracowników, jest zmiana wysokości podatku PiT na 12 procent (pierwszy prób podatkowy), który wcześniej wynosił 17 procent. Kwota wolna od podatku zostaje zachowana i wynosi 30 tysięcy złotych. Z pewnością wpłynęło to na poziom wynagrodzenia netto wielu osób. Mogą też liczyć na zwrot podatku nadpłaconego z okresu styczeń-lipiec 2022. 

Rezygnacja z ulg dedykowanych dla klasy średniej stała się przyczyną licznych problemów w trakcie obliczania wynagrodzeń. Wielu księgowych sięgnęło po specjalne szkolenia podatkowe w celu jednoznacznego rozjaśnienia tej kwestii. Likwidacja ulgi oznacza przede wszystkim, że nie istnieje obowiązek jej naliczania względem dochodów z okresu styczeń-czerwiec 2022. Płatnicy nie muszą też dokonywać korekt naliczonej do tej pory ulgi. 

Obniżenie zaliczki z tytułu podatku dochodowego to kolejna ważna zmiana Polskiego Ładu 2.0. Stawka PiT zostanie zmniejszona do 12% dla podatku od kwoty rzędu 30 tys. zł.