Łożyska ślizgowe – dostępne i polecane rodzaje

Łożyska ślizgowe wykorzystywane są do ruchu obrotowego w różnych typach maszyn. Ten typ łożyska nie posiada elementów ruchowych, a jedynie element obrotowy ulokowany w panewce cylindrycznej. Korpus łożysk wypełnia panewka cylindryczna oraz czop wału. W trakcie ruchu tych elementów powstaje poślizg oraz wytwarza się tarcie. W działaniu łożysk ślizgowych ważne już używanie odpowiednich płynów, które zabezpieczą poszczególne części. Umożliwiają poprawne działanie tulei ślizgowych, zapobiegając zatarciu całego łożyska. 

Rodzaje łożysk ślizgowych 

Dostępne łożyska ślizgowe można podzielić na kilka głównych typów, w zależności od przyjętego kryterium: rodzaju smarowania, kierunku obciążeń oraz prędkości obrotowej. 

Pod kątem typu smarowania wyróżniamy łożyska olejowe, hydrostatyczne, hydrodynamiczne, powietrzne oraz suche. Jedynie ostatnie z wymienionych nie wymagają stosowania smarów lub olejów – są to łożyska wykonane z tworzyw sztucznych (niekiedy też z teflonu, brązu bądź żeliwa). 

Ze względu na ukierunkowanie obciążeń, wyróżnia się trzy kategorie łożysk. Pierwsze to łożysko ślizgowe poprzeczne, które przenosi obciążenia promieniowe zgodnie z wektorem prostopadłym względem osi mechanizmu. Łożyska ślizgowe wzdłużne to drugi typ – przenoszą obciążenia oddziałujące równolegle wobec osi wału. Ostatni typ to łożyska ślizgowe skośne, będą połączeniem dwóch poprzednich. 

Ze względu na prędkość obrotową, łożyska ślizgowe dzieli się na trzy typy. Są to łożyska o stałej prędkości, łożyska z prędkością zmienną oraz łożyska z ruchem obrotowym oscylacyjnym. 

Łożyska ślizgowe mogą także różnić się materiałem, z którego zos tały wykonane, poziomem odporności oraz tempem ścierania się.