Sprężarki do systemów klimatyzacji – rodzaje i zastosowanie

Wybór sprężarki jest istotny z uwagi na działanie i bezpieczeństwo całego układu. Jej głównym zadaniem jest przemieszczanie czynnika chłodniczego po całym systemie, jego sprężanie i rozprężanie. Jest więc odpowiedzialna za dostarczanie schłodzonego powietrza do wnętrza pomieszczenia lub kabiny samochodu. 

Rodzaje sprężarek w systemach klimatyzacji 

Wyróżnia się kilka podstawowych typów sprężarek wykorzystywanych w układach klimatyzacji. Są to sprężarki tłokowe, łopatkowe oraz spiralne. 

Sprężarki tłokowe – najczęstszy wybór 

Sprężarki do klimatyzacji tłokowe są najczęściej wykorzystywane. Mogą być zbudowane z przynajmniej jednego tłoku, lub większej ich ilości ustawionych szeregowo. Oczywiście im będzie ich więcej, tym większa wydajność całego układu. Mogą odznaczać się stałą bądź zmienną wydajnością chłodniczą. W pierwszym wypadku otrzymujesz urządzenie pompujące stałą porcję czynnika chłodniczego. W drugim wypadku – wydajność sprężarki może być regulowana, a tym samym mogą pompować zmienną ilość czynnika. 

Sprężarki łopatkowe – wysoce wydajne 

Sprężarki łopatkowe wyposażone są w kilka łopatek, które podczas działania układu powodują zasysanie czynnika oraz jego późniejsze sprężanie. Wielkość łopatek ma duży wpływ na pojemność układu oraz wydajność sprężarki. 

Sprężarki spiralne dynamiczne 

W sprężarkach spiralnych występują dwie metalowe spirale – statyczna oraz dynamiczna. W trakcie obracania wałka sprężarka wprawia w ruch spirale dynamiczną. Następnie, powoduje sprężenie czynnika chłodniczego. Jest on następnie przepychany do przestrzeni między spiralami, a gdy osiągnie właściwe ciśnienie, opuszcza sprężarkę.